Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2022

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2022

Từ 01/2/2022 đến ngày 28/02/2022, Bộ phận Một cửa phường đã tiếp nhận 580 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 01 hồ sơ), giải quyết và trả kết quả sớm hạn, đúng hẹn 579 hồ sơ, trễ hẹn 01 hồ sơ, còn trong hạn đang giải quyết 0 hồ sơ. Trong đó có 198 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3,4, có 580 hồ sơ thanh toán trực tuyến, đạt 100%.

Công tác CCHC luôn được quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND phường, các nhiệm vụ CCHC đã được xây dựng cụ thể trong kế hoạh năm 2022 và triển khai cho toàn thể cán bộ công chức. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên, cập nhật kịp thời những thủ tục hành chính được công bố hoặc bãi bỏ và niêm yết công khai đúng quy định tại bộ phận Một cửa. Thực hiện các quy định của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phối hợp giải quyết các thủ tục liên thông. Việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán  trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích luôn được phường quan tâm./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết