Hiệu lực:
Ngày ban hành:12/11/2013
Ngày hiệu lực:12/11/2013
Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh
12/11/2013 Lượt xem 23
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:12/11/2013
Ngày hiệu lực:12/11/2013
Số, ký hiệu, trích yếu Kết luận của Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Giờ tại cuộc họp bàn về kinh phí bổ sung phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện đến cuối năm 2013 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh
Ngày ban hành 12/11/2013
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện
Người ký Phan Văn Tâm
Ngày có hiệu lực 12/11/2013
Ngày hết hiệu lực 24/05/2022
STT Mô tả Tải về
1 Tải xuống