UBND phường Hoài Tân đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND phường Hoài Tân đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

UBND phường Hoài Tân đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

UBND phường Hoài Tân đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, phường Hoài Tân đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

(Cán bộ bộ phận “một cửa” phường  giải quyết thủ tục hành chính cho người dân) 

        Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND phường Hoài Tân đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các tổ chức và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. 

        Để thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân phường Hoài Tân đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch của cấp trên đồng thời xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 của phường đúng thời gian quy định.

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả UBND phường Hoài Tân đã chủ động phục vụ các tổ chức, cá nhân theo hướng công khai về thủ tục, thời gian, lệ phí, về thẩm quyền giải quyết; giúp cho việc giải quyết các thủ tục hành chính được xử lý kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ hành chính.  Đồng thời UBND phường Hoài Tân luôn đặt mục tiêu sự hài lòng của công dân khi đến liên hệ công tác, qua đó xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm đạt kết quả cao trong công tác cải cách hành chính tại địa phương.

 

Bố trí cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân dễ nhìn. Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật. Từ đầu năm 2022, phường đã tiếp nhận và giải quyết 527 hồ sơ (trong đó: người có công 07 hồ sơ, bảo trợ xã hội 24 hồ sơ, chứng thực 164 hồ sơ, hộ tịch 331 hồ sơ, PCTT 01 hồ sơ). Hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: 319/527 hồ sơ, đạt 60,5%. Thực hiện việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên 150 hồ sơ.

Thời gian tới, UBND phường Hoài Tân tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí nhằm góp phần phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết