Đảng ủy phường Hoài Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy phường Hoài Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngày 02-01-2024, Đảng ủy phường Hoài Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trương, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Xuân Tú, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT thị ủy, phụ trách địa bàn cùng các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng của thị ủy cùng tham dự.

Năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát thực tế địa phương. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thị xã lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xây dựng chuyên mục “Bản tin nội bộ hàng tháng” tại hội nghị trực báo phường. Duy trì nề nếp thông tin thời sự, thông tin nội bộ cho đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, thông tin truyên truyền đến hội đoàn viên và quần chúng nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt hội đoàn thể thường kỳ, các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh, trang thông tin điện tử và fanpages phường...) Công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng được chú trọng, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng,…

 Năm 2023, phường kết nạp 16 đảng viên mới (đạt 114,3% chỉ tiêu giao). Xếp loại 14/15 tập thể chi bộ trực thuộc HTTNV trở lên (chiếm 93,33%), trong đó HTXSNV 02 chi bộ (chiếm 14,28%); HTTNV 12 chi bộ; HTNV 01 chi bộ (6,67%). Đảng viên HTTNV trở lên là 294 đ/c, trong đó HTXSNV 43 đ/c (chiếm 14,63%); Đảng viên HTNV 07 đ/c (2,32%), Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 01 đ/c (0,33%).

Trong năm, Đảng uỷ tổ chức thực hiện hoàn thành kiểm tra, giám sát 09 chi bộ, 02 cá nhân, 01 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm tra, giám sát các chi bộ chấp hành tốt, thi hành kỷ luật 01 đảng viên. Đồng thời đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc hoàn thành công tác kiểm tra đảng viên chấp hành trong năm có 297 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ, cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giúp cho các chi ủy, chi bộ thực hiện ngày càng tốt hơn về các nguyên tắc của Đảng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, chú trọng xây dựng điển hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị  - xã hội với chính quyền trong hoạt động tuyên truyền, vận động, nêu gương cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên. thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước; phát huy vai trò công tác dân vận trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2023, đã xây dựng mới 12 mô hình, nhân rộng 23 mô hình; tiếp tục duy trì, chăm sóc 52 mô hình đã được công nhận, góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Thực hiện Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc đối thoại và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân. Tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội đoàn viên Nông Dân, Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên; tổ chức 07 cuộc đối thoại trực tiếp của Bí thư đảng ủy đối với các hộ dân có đơn yêu cầu, khiếu nại. góp phần lãnh đạo thực hiện  đạt 24/24 nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương .

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Trương, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân phường Hoài Tân đã đạt được trong năm 2023, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, đảng bộ cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó, tập trung củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ huyện; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường vai trò và sự tham gia của Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cần ưu tiên phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng giao thông, đô thị và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư, tài chính; giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo khi mới phát sinh từ cơ sở…

Nhân dịp này, Đảng bộ đã khen thưởng nhiều tổ chức đảng có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề