Hoài Tân đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài Tân đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"

Hoài Tân từ một xã nông thôn, năm 2015 là xã nông thôn mới và đến năm 2021 được UBND thị xã công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị lần đầu. Công tác dân vận của hệ thống chính trị phường Hoài Tân đã có sự chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận có hiệu quả và đi vào cuộc sống. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng và tăng cường. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung và phương thức, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, huy động tối đa các nguồn lực trong Nhân dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là hệ thống dân vận đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng làm chuyển biến nhận thức của Nhân dân, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực, xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống chính trị. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy tốt vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi" từ khâu lập kế hoạch, quy hoạch, triển khai thực hiện, thanh quyết toán được công khai, minh bạch rõ ràng theo quy chế dân chủ cơ sở. Từ đó nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị đã được nâng lên rõ rệt và tạo sự chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền gắn với nhiệm vụ thực hiện hiệu quả cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.

 Lực lượng vũ trang triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác dân vận thông qua việc xây dựng cơ sở an toàn sẵn sàng chiến đấu; tăng cường lực lượng bám sát địa bàn; xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thoạt động các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân phường. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở và những vấn đề đoàn viên, hội viên và Nhân dân quan tâm.

Cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tăng cường thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng với các phong trào hành động cách mạng để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng được cấp ủy quan tâm, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; đã tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong 10 năm qua đã đóng góp tích cực, hiệu quả trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng phường Hoài Tân ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề