Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Thực hiện kế hoạch số 95-KH/ĐU ngày 04/5/2023 của Đảng ủy phường Hoài Tân sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai Chuyên đề năm 2023, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

          Ngày 19/5/2023 Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Hoài Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Qua 02 năm thực hiện, đa số các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phường đã thực hiện nghiêm túc, tổ chức đồng bộ việc xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ thực hiện CT05, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều kết quả được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng việc thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra hàng năm và cả nhiệm kỳ. Các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị nghiêm túc, từ đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan toả, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống văn hoá, lịch sử, gương “người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tác dụng rõ nét; việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Phong trào thi đua được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các chuyên đề hằng năm trên địa bàn toàn phường, từ đó rút kinh nghiệm trong tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và những năm tiếp theo.

 Qua sơ kết, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, biểu dương, khen thưởng cổ vũ, động viên kịp thời 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề