Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể trên địa bàn phường Hoài Tân
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 cho đội ngũ cán bộ hội, đoàn thể trên địa bàn phường Hoài Tân

Ngày 17/8, UBMTTQVN phường tổ chức Hội nghị cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đối tượng là đảng viên chưa tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến; Uỷ viên UBMTTQVN phường, Ban Chấp hành các hội đoàn thể phường, cán bộ chi tổ hội, (Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Thanh niên, Người cao tuổi chưa là đảng viên trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Đảng uỷ phường đã truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Võ Văn Phong –UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường báo cáo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Đồng chí Nguyễn Văn Thu-ĐUV, Chủ tịch hội Nông dân phường triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Đồng chí Võ Tấn Lực-UVBTV, Phó Chủ tịch UBND phường triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Đồng chí Đoàn Thị Thu Dung-ĐUV, Phó Ban tuyên giáo Đảng uỷ phường triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị này, Đồng chí Võ Văn Phong -UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN đề nghị các tổ chức thành viên, từng cán bộ hội đoàn viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ về các nội dung trên. Bên cạnh đó, huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, đưa các nội dung Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp; Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ".


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề