Tổng kết công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện kế hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 18/2/2022 của Đảng uỷ phường V/v  kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; từ ngày 08/7/2022 đến ngày 05/8/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Trước đó, để tổ chức tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy phường Hoài Tân đã triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2022; phân công Uỷ viên Ban Thường vụ; cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; đặc biệt, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị đại hội một cách chu đáo, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của mỗi chi bộ. Đồng thời quan tâm nắm tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh; tập trung đẩy mạnh tuyên tuyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

         

 

Nhìn chung, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, sát với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Trong công tác nhân sự, Đảng ủy đặc biệt coi trọng chất lượng, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy và chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ những nhân tố mới, có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; công tác nhân sự được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng tuần tự theo các bước quy định, đảm bảo nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ của cấp ủy và đảm bảo số dư theo quy định trước khi trình ra đại hội được quy định tại công văn số 200-CV/BTCTU, ngày 16/3/2022 của Ban tổ chức Thị uỷ V/v đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

 

 

 

 

Công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng; các phong trào, hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng được phản ánh đầy đủ qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội của phường trong nhiệm kỳ qua. Công tác an ninh trật tự được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đại hội đã được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình, tiến độ thời gian đã đề ra.

Kết quả bầu cử: Về cơ cấu, tại đại hội 15/15 chi bộ đã bầu đủ, bầu đúng số lượng được Ban Thường vụ Đảng uỷ phường phê duyệt đồng thời đảm bảo về tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định. Nhìn chung, cơ bản đạt được yêu cầu về cơ cấu, số lượng cấp ủy nữ, đội ngũ cán bộ trẻ trong chi uỷ chi bộ tăng lên so nhiệm kỳ trước. Về số lượng cấp ủy được bầu: Tổng số cấp ủy viên được bầu của 15 chi bộ trực thuộc có 41 đồng chí; Bí thư có 15 đồng chí; Phó Bí thư có 14 đồng chí. Tái cử là 31 đ/c (75,6%) trong đó có 12 Bí thư tái cử (80%); có 12 phó bí thư tái cử (85,7%); có 07 chi uỷ viên tái cử (58,3%); cấp ủy mới là 8 đ/c (19,5%) trong đó tham gia lần đầu là 02 đ/c (4,87%); cấp ủy viên nữ là 10 đ/c (24,3%); cấp ủy viên dưới 40 tuổi là 04 đ/c (9,75%); độ tuổi bình quân của cấp ủy là 50.5 tuổi.

 

 

 trên cơ sở kết quả đạt được; các chi uỷ, chi bộ đã tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong chi bộ để triển khai thực hiện tốt các chương trình sau đại hội; triển khai phân công nhiệm vụ cho chi ủy viên, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và làm tốt công tác cán bộ sau đại hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt, triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề